Rehabilitační ošetřovatelství
Rehabilitační ošetřovatelství

Autoři

Mgr. Jaroslava Knapová

Anotace

Rehabilitační ošetřovatelství je způsob aktivního ošetřování nemocných rozšiřující základní znalosti v oblasti ošetřovatelských postupů. Pozornost je věnována teoretickým a praktickým dovednostem z oboru fyzioterapie, které sestra, v rámci multidisciplinárního týmu, využívá k dosažení podpory zdraví a prevence vzniku komplikací při onemocnění, s cílem zkvalitnit základní péči o pacienta.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

19

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory