Cvičebnice latinské terminologie pro diplomované všeobecné sestry
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Cvičebnice latinské terminologie pro diplomované všeobecné sestry
Cvičebnice latinské terminologie pro diplomované všeobecné sestry

Autoři

Vladimíra Horáková

Anotace

Cvičebnice latinské terminologie je otevřený digitální zdroj určený studentům prvního ročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra vyšších odborných škol zdravotnických. Slouží k objasnění a procvičení pojmů oborového názvosloví v návaznosti na poznatky z obecné lékařské terminologie.Jednotlivé kapitoly cvičebnice obsahují jednoduché animace, v nichž se prezentovaný gramatický jev aplikuje na konkrétní příklady oborové terminologie. Následné interaktivní prvky vedou k ověření správného pochopení lingvistických i lexikálních jevů.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory