Rentgenologie pro dentální hygienistky
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Rentgenologie pro dentální hygienistky
Rentgenologie pro dentální hygienistky

Autoři

Mgr. Jitka Votrubcová, Mgr. Václav Votrubec

Anotace

Studijní materiál slouží ke zkvalitnění výuky studentů oboru Diplomovaná dentální hygienistka. Seznámí čtenáře se základními pravidly používání rentgenového záření ve stomatologické praxi. Student získá informace o zhotovení intaorálních a extraorálních rtg snímků v ordinaci. Pochopí význam rentgenových snímků pro diagnostiku onemocnění v dutině ústní. Dále jsou zde popsány různé techniky snímkování, se kterými se může student seznámit.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory