Cestovní kancelář
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Cestovní kancelář
Cestovní kancelář

Autoři

Ing. Alena Votoupalová

ISBN

978-80-88418-00-9

Anotace

Výukový materiál je zdrojem informací o činnostech vykonávaných cestovními kancelářemi a cestovními agenturami. Student se seznámí s tvorbou všech druhů zájezdů včetně jejich kalkulace, s jejich propagací a prodejem. Důraz je kladen na znalost zákonů, které problematiku činnosti cestovních kanceláří řeší, především na zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory