Anatomy and Physiology of Oral Cavity, Anomalies
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Anatomy and Physiology of Oral Cavity, Anomalies
Anatomy and Physiology of Oral Cavity, Anomalies

Autoři

Mgr. Radana Fajstaverová

Anotace

Výukový materiál je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Svým obsahem je zaměřen na obor Diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním plánem oboru DDH. Zabývá se částmi dutiny ústní a jejich funkcemi. Popisuje stavbu zubu, druhy zubů v čelisti a jejich funkcí. Srovnává mléčný a trvalý chrup. Věnuje se také spatným postavením zubů v čelisti. Výukový materiál zahrnuje testové otázky, interaktivní cvičení a videa, která, popisují problematiku prořezávání zubů a ukazují typy špatného postavení zubů.The educational material is designed to teach professional English language at higher professional schools. Its content is focused on Diploma Dental Hygienist. It has been prepared in accordance with curriculum field DDH. It deals with parts of the oral cavity and their functions. It describes tooth construction, types of teeth in the jaw and their functions. It compares deciduous and permanent teeth. It also deals with the malposition of the teeth in the jaw. The educational material includes test questions, interactive exercises, and videos that describe baby teething, and causes and types of malocclusion.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory