Projektové řízení
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Projektové řízení
Projektové řízení

Autoři

Ing. Petr Vašek

ISBN

978-80-88418-29-0

Anotace

Vzdělávací materiál pro výuku odborného předmětu Projektové řízení je pojat jako stručný průvodce složitou problematikou s cílem přiblížení dané tématiky, základní orientace v ní a pochopení souvislostí a návazností nejen mezi jednotlivými projektovými cykly, ale i procesu podání projektové žádosti. Projektové řízení má své zákonitosti a postupy, které jsou společné, ať se jedná o projekt investiční či neinvestiční povahy realizovaný organizacemi ze soukromého či veřejného sektoru. Je potřebné, aby osoby připravující či realizující projekty, měli alespoň základní povědomí a znalosti této problematiky. Obsahem vzdělávacího materiálu jsou znalosti, metody, techniky a nástroje odpovídající požadavkům na kompetence projektového manažera.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory