Náklady, kalkulace a cena v mezinárodním obchodě
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Náklady, kalkulace a cena v mezinárodním obchodě
Náklady, kalkulace a cena v mezinárodním obchodě

Autoři

Anna Kolková Lachová

ISBN

978-80-88418-18-4

Anotace

Cílem je uvést studenty do problematiky mezinárodní ekonomie v širokém smyslu slova. Jde především o seznámení se základními pojmy a teoretickými přístupy k problematice mezinárodního obchodu, poskytnutí přehledu nákladů dle různého členění až po sestavení a způsoby výpočtu cen. Materiál je rozdělen do tří základních bloků – úvod je zaměřen na problematiku mezinárodního obchodu, druhý blok na členění nákladů a druhy kalkulací a poslední na sestavení cen.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory