Anglický jazyk všeobecný VOV odbornost 66
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Anglický jazyk všeobecný VOV odbornost 66
Anglický jazyk všeobecný VOV odbornost 66

Autoři

Ing. Alena Bolková

ISBN

978-80-88418-49-8

Anotace

Anglický jazyk je důležitý jazyk pro ekonomickou, obchodní a turistickou sférou života. Cílem tohoto modulu je zopakovat, rozšířit a prohloubit znalosti gramatických struktur v anglickém jazyce a dovést studenty k vědomému a pohotovému užívaní gramatiky a slovní zásoby a tím zvýšit jejich jazykové kompetence.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory