Pharmakognosie
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

německy

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Pharmakognosie
Pharmakognosie

Autoři

Mgr. Marcela Šlajsová

Anotace

Studijní materiál pojednává o farmakognosii, základních pojmech a zejména o léčivých rostlinách. Zabývá se rostlinnými orgány a jejich zpracováním. Dále jsou zde uváděny příklady léčivých rostlin, jejich vzhled, výskyt a využití ve farmacii.. Poslední kapitola popisuje vybrané alternativní metody spojené s léčivými rostlinami. Das Studienmaterial behandelt die Pharmakognosie, die Grundbegriffe und insbesondere Heilpflanzen. Es beschäftigt sich mit Pflanzenorganen und mit deren Verarbeitung. In dem folgenden Kapitel werden Beispiele von Heilpflanzen, ihr Aussehen, Vorkommen und Anwendung in der Pharmazie angegeben. Das letzte Kapitel beschreibt ausgewählte alternative Methoden, die mit Heilpflanzen eng verbunden sind.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

německy

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory