Elektroenergetika 4 – poruchové stavy
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Elektroenergetika 4 – poruchové stavy
Elektroenergetika 4 – poruchové stavy

Autoři

Ing. Bc. Anna Mudruňková

Anotace

Tento materiál by měl sloužit studentům Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka pro studium problematiky poruchových stavů v elektroenergetice. Úvodní kapitola obsahuje přehled různých druhů poruchových stavů, ke kterým může dojít v elektrizační soustavě. Podrobně jsou pak v dalších kapitolách rozebrány tři závažné poruchy, a to zkrat, zemní spojení a přepětí. Teorie je doplněna několika jednoduchými vyřešenými příklady. Pro podrobnější a hlubší studium této významné oblasti elektroenergetiky lze využít publikace a materiály uvedené v seznamu literatury.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory