Zabezpečení sítě
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Zabezpečení sítě
Zabezpečení sítě

Autoři

Boris Šimák, Oto Sládek a kol.

Anotace

Materiál obsahuje výukové materiály o principech zajištění bezpečnosti informací, který je skutečným problémem moderních informačních a komunikačních sítí. Je také uvedena klasifikace ohrožení informační bezpečnosti.Výukový manuál nastiňuje základní principy týkající se koncepce informační bezpečnosti, systémů informační bezpečnosti a požadavků na ně. Obsahuje opatření pro zabezpečení informací, je také uvedena analýza rizik při ochraně informací a klasifikace hrozeb a útoků.Hlavní metody zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech, které zahrnují sdílení přístupu, řízení přístupu a přístupových účtů, konverzi kryptografických informací atd. jsou podrobně prozkoumány.Je rozebrána důležitá role ochrany kryptografických informací, její koncepce a hlavní typy šifrování.Studie informační bezpečnosti je samozřejmě relevantní a aktuální k době vytvoření dokumentu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory