Využití principů lokální sítě
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Využití principů lokální sítě
Využití principů lokální sítě

Autoři

Tomáš Vaněk, Pavel Bezpalec

Anotace

Tento výukový materiál obsahuje stručný popis a výčet technologií zajišťujících funkce lokální sítě a její využití v datovém provozu mezi počítačovými systémy. Věnuje se především technologii Ethernetu, která je v dnešní době takřka jedinou funkční a zejména celosvětové rozšířenou implementací lokální sítě.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory