Dvojbrany
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Dvojbrany
Dvojbrany

Autoři

Jiří Antoš

Anotace

Materiál se zabývá popisem takových elektrických obvodů, u kterých nás zajímá pouze závislost mezi vstupními a výstupními veličinami a nezajímáme se o hodnoty obvodových veličin uvnitř tohoto obvodu. V učebním textu jsou představena náhradní zapojení těchto obvodů, jejich vzájemné řazení a specifika těchto obvodů.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory