Přechodné jevy
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Přechodné jevy
Přechodné jevy

Autoři

Jiří Antoš

Anotace

Jako přechodné jevy označujeme ty děje probíhající v obvodech, které jsou z hlediska doby pozorování činnosti obvodů časově omezené. Teoreticky probíhají sice nekonečně dlouho, ale po jisté době můžeme jejich vliv na velikost obvodových veličin považovat za zanedbatelný. Setkáme se s nimi při připojování a odpojovaní zdrojů, při připojování nebo odpojování obvodových prvků během provozu, při změnách parametrů obvodových prvků a při buzení obvodů neperiodickými signály.Tyto děje jsou popsány soustavami integrodiferenciálních rovnic. V tomto textu se budeme zabývat analýzou základních typů přechodných jevů, s nimiž se setkáváme v lineárních obvodech prvního a druhého řádu. Použijeme k tomu zmíněné metody řešení obvodových rovnic pomocí eliminace proměnných, která nám umožňuje názorně sledovat i fyzikální stránku těchto dějů.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory