Jak na citování (Bibliografické citace)
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Jak na citování (Bibliografické citace)
Jak na citování (Bibliografické citace)

Autoři

Marcela Buřilová

Anotace

Učební text uvádí do problematiky citování. Obsahuje obecné zásady citování, metody citování (přímá citace a parafráze), popisuje prohřešky proti citační etice. Uvádí nejužívanější citační styly. Hlavní část je věnována struktuře bibliografických citací podle mezinárodní normy ISO 690. Jsou uvedeny příklady citací různých zdrojů (tištěných i elektronických) s komentářem.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory