Medicínská terminologie pro nelékařská zdravotnická povolání
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Medicínská terminologie pro nelékařská zdravotnická povolání
Medicínská terminologie pro nelékařská zdravotnická povolání

Autoři

PhDr. Ilona Gruberová, Ph.D.

Anotace

Materiál obsahuje základy medicínské terminologie latinské a řecké, a to v rozsahu určeném pro střední zdravotnické pracovníky. Mluvnický výklad je omezen na jevy používané v medicínském prostředí. Latinská, resp. řecká terminologie se zaměřuje na terminologii z oblasti anatomie, popř. patologie. Materiál je koncipován pro souběžný postup s předmětem anatomie (somatologie), který doplňuje.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory