Imunitní sytém a jeho funkce, formy imunity
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Imunitní sytém a jeho funkce, formy imunity
Imunitní sytém a jeho funkce, formy imunity

Autoři

MVDr. Petra Kadlecová

Anotace

Výukový materiál objasňuje základní význam a složení imunitního systému člověka včetně souvisejících pojmů. Postupně se věnuje jednotlivým složkám imunitního systému včetně jejich hlavních funkcí. Jako primární funkci pak popisuje imunitu, její složky a základní působení v organismu. V závěru se věnuje také hlavním patologickým stavům imunity a možnostem, jak imunitu ovlivnit.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory