Klinická biochemie
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-half

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2024

vzniklo za podpory

Klinická biochemie
Klinická biochemie

Autoři

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Anotace

Učební text Klinická biochemie je určen pro studenty oboru Diplomovaný zdravotní laborant na vyšších odborných zdravotnických školách, a to pro výuku teoretické části předmětu Klinická biochemie. Mohou ji však využít i vysoké školy při výuce stejnojmenného předmětu v rámci bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví.V prvé části se zabývá obecnou problematikou klinicko-biochemického vyšetření, jako je postavení oboru klinická biochemie, jeho úkoly, preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření či principy interpretace laboratorních výsledků. Následuje část speciální, která je zčásti probírána podle typu analytů (enzymy, minerály, stopové prvky, sacharidy, lipidy, bílkoviny, nebílkovinné dusíkaté látky, vitaminy, hormony aj.), zčásti podle typu biologického materiálu (chemické vyšetření moči, výpotku, mozkomíšního moku). Jiné kapitoly mají souborný charakter a popisují laboratorní vyšetření u onemocnění určitých orgánů (játra, myokard, trávicí trakt, nádorová onemocnění). U všech kapitol, i těch věnovaných určitému typu analytu, jsou uvedeny praktické výstupy a je popsán vztah k závažným onemocněním (metabolismus glukózy a diabetes mellitus, metabolismus lipidů a ateroskleróza). Důraz je kladen na pochopení regulací metabolismu a interpretační stránku vyšetření, zanedbána však není ani stránka analytická. U všech metod jsou stručně popsány principy v praxi užívaných analytických metod; pro podrobnější popis odkazujme na praktická cvičení. Součástí učebního textu jsou i kapitoly, věnované zvláštnostem laboratorního vyšetřování v těhotenství, u novorozenců a dětí a u seniorů. Probrány jsou i základy obecné i speciální toxikologie, protože zdravotní laborant se na pracovištích klinické biochemie stále častěji setkává s nutností provádět a interpretovat toxikologická vyšetření. Poslední kapitola seznámí studenty s aktuálními trendy v laboratorní medicíně a ukáže, kam může laboratorní vyšetření v budoucnu směřovat.Text doprovází názorné obrázky a video, kde si student může ověřit změnu poměru diagnostické senzitivity a specifičnosti při různém nastavení cut-off hodnoty. Na konci každé kapitoly najdou studenti kontrolní otázky, jejichž zodpovězení jim umožní posoudit, zda náplň kapitoly pochopili a zvládli.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2024

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory