Klinická biochemie
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Klinická biochemie
Klinická biochemie

Autoři

RNDr. Taťána Drechslerová

Anotace

Učební text je určen pro výuku předmětu Cvičení z klinické biochemie na vyšších odborných zdravotnických školách, a to pro studenty oboru Diplomovaný zdravotní laborant.Učební text se zabývá metodami vyšetřování různých druhů biologického materiálu v laboratoři klinické biochemie.Jednotlivé kapitoly učebního textu jsou zpravidla členěny na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část stručně vysvětluje nejdůležitější pojmy, význam jednotlivých analytů a popisuje interpretaci laboratorních výsledků. V praktické části se kapitoly zaměřují na princip dané analytické metody a zejména na pracovní postup stanovení příslušného analytu v biologickém materiálu. Součástí učebního textu jsou i kapitoly, které studenty seznamují se speciálními metodami vyšetřování biologického materiálu, jako například analýza močových konkrementů, vyšetření mozkomíšního moku nebo kapitola obsahující popis nejčastěji se vyskytujících močových kamenů a provedení jejich analýzy.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory