Imunolologie
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Imunolologie
Imunolologie

Autoři

MUDr. Jana Amlerová Ph.D.

Anotace

Imunitu lze definovat jako sled dějů humorálního a buněčného charakteru zprostředkovávající schopnost organismu rozeznat cizorodé látky, například viry, bakterie, alergeny nebo i patologicky pozměněné vlastní buňky. Dochází k rozeznání jen jejich dílčích struktur označovaných termínem antigeny. Aktivují se tak imunitní mechanismy, jež vedou ke zpracování a eliminaci škodlivých nox nebo následné reparaci poškozené tkáně. Následující text obsahuje základní poznatky z oboru imunologie.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory