Epidemiologie
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Epidemiologie
Epidemiologie

Autoři

RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., MUDr. Jana Amlerová Ph.D.

Anotace

Hlavní náplní předmětu epidemiologie je studium vzniku nákaz, zákonitostí jejich šíření a aplikace epidemiologických opatření. Patří sem veškerá činnost založená na přerušení šíření nákaz, eliminaci zdrojů nákaz, zvyšování odolnosti populace člověka, sledování počtu výskytu jednotlivých onemocnění, jejich statistické zpracování a vyhodnocení. Těmito tématy se zabývá obecná epidemiologie. Speciální epidemiologie pak studuje jednotlivá infekční onemocnění s důrazem na cesty přenosu a možnosti jejich eliminace či eradikace. Nedílnou součástí oboru jsou i nákazy spojené s nemocniční péčí.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory