Alternativní výživa z pohledu nutričního terapeuta
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Alternativní výživa z pohledu nutričního terapeuta
Alternativní výživa z pohledu nutričního terapeuta

Autoři

Mgr. Marie Martiňáková

Anotace

Studijní text je koncipován jako podpůrný materiál, shrnující základní informace z oblasti alternativní výživy s cílem využít je při sestavování jídelních lístků a v nutričně dietologické praxi. Text je zaměřen na tři známé směry alternativního stravování: paleo stravu, veganství a raw stravu. Důraz je kladen na schopnost identifikace konkrétního stravovacího směru dle využitých surovin v jídelním lístku a na možnost využití netypických pokrmů a potravin v rámci tvorby pestrých stravovacích plánů. Nezbytným předpokladem k pochopení hlubších principů a metabolických aspektů alternativní výživy je předchozí studium z oblasti chemie a biochemie, fyziologie výživy a výživy člověka.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory