Signs and symptoms
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Signs and symptoms
Signs and symptoms

Autoři

Mgr. Ludmila Faltýnková

Anotace

Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Popisuje rozdíl mezi subjektivními a objektivními příznaky, odebírání anamnézy i základní vyšetřovací techniky. Dále pak informuje o tom, jak komunikovat a edukovat pacienta a popisuje předávání informací v rámci ošetřovatelského týmu.The study material is meant for higher medical school students aiming for the nursing profession. It provides information concerning signs and symptoms, taking medical history and basic examination techniques. Furthermore it describes how to communicate with patients and educate them. It also provides information about communication in the medical team.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory