Výzkum v ošetřovatelství
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Výzkum v ošetřovatelství
Výzkum v ošetřovatelství

Autoři

Soňa Bocková, Alena Konvičná

Anotace

Předkládaný výukový materiál v úvodu seznámí se základními pojmy a metodami ve výzkumu. Přiblíží metodiku kvantitativního a kvalitativního výzkumu zaměřeného na oblast klinické ošetřovatelské praxe. Naučí základům kritického myšlení, které lze v rámci metodiky výzkumu aplikovat. Popíše jednotlivé kroky a harmonogram přípravy samotného procesu výzkumu. Dále pomůže orientovat se v základních termínech a oblastech praxe založené na důkazech. Naučí formulovat samotnou klinickou otázku a pomůže vyhledávat validní a relevantní zdroje v elektronických databázích.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory