Anatomie a fyziologie
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Anatomie a fyziologie
Anatomie a fyziologie

Autoři

Anna Zgarbová, Jana Kalčáková, Helena Zgarbová

Anotace

Výukový materiál seznámí se základní terminologií, charakteristikou a strukturou jednotlivých orgánů, orgánových soustav, jejich funkcí a fyziologií základních dějů. Slouží jako bazální vstupní vědomostní materiál k dalším klinickým předmětům. U některých kapitol je barevné odlišení písma z důvodu zvýšeného textového členění.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory