Klinická propedeutika
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-half

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Klinická propedeutika
Klinická propedeutika

Autoři

Mgr. Eva Kovářová, DiS.

Anotace

Výukový materiál seznamuje studenty s postupy používanými při vyšetřování pacienta lékařem, tedy s lékařskou anamnézou, rozpoznáním příznaků chorob jednotlivých systémů, fyzikálním vyšetřením a dalšími diagnostickými metodami, nezbytnými při určování správné diagnózy nemocných.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory