Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Autoři

Radka Felzmannova, PhDr.

Anotace

Výukový materiál (ODZ) seznamuje studenta s medicínskou a obecnou problematikou psychiatrické péče, důraz je kladen na oblast ošetřovatelskou a ošetřovatelský proces u klientů s duševní poruchou. Informuje o pohledu na psychické onemocnění v jednotlivých historických obdobích, o etických problémech v psychiatrii, organizaci psychiatrických služeb v ČR, diagnostice a léčbě duševních poruch. Pozornost je věnována vlivu náročných životních situací na duševní zdraví člověka, včetně strategií zvládání stresu. Podrobně představuje ošetřovatelské intervence u nemocných s duševní poruchou a specifika ošetřovatelské péče na psychiatrii.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

18

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory