Ošetřovatelská péče v pediatrii – vybraná onemocnění
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Ošetřovatelská péče v pediatrii – vybraná onemocnění
Ošetřovatelská péče v pediatrii – vybraná onemocnění

Autoři

Blanka Kadeřávková, Jana Staňurová

Anotace

Výukový materiál je uspořádán do dvou nezávislých oddílů. Seznámí studenty se základními poznatky z dětské ortopedie a dětské hematologie.Kapitola věnující se vybraným problémům z dětské ortopedie se zaměřuje na dva tematické okruhy, vycházející z vrozených vývojových vad u dětí, u nichž je náročná ošetřovatelská péče a problematika je málo zpracována s ohledem na potřeby studentů ošetřovatelství v pediatrii. Kapitola se věnuje vrozeným vývojovým vadám v ortopedii, a to luxaci kyčelního kloubu a vrozeným vývojovým vadám dolních končetin se zaměřením na vtočené nohy (pes equinovarus). Korekce (léčba) těchto vrozených vývojových vad probíhá již co nejdříve po porodu či na počátku kojeneckého věku a je velmi náročná z hlediska ošetřovatelské péče. Ve výukovém materiálu je názorně představena ošetřovatelská péče u těchto dětských pacientů včetně edukace matky v průběhu léčby během hospitalizace i v následné domácí péči. Student se seznámí se zásadními momenty v léčbě a ošetřovatelské péči při extenční léčbě a redresní léčbě pomocí sádrových obvazů a bude hledat odlišnosti, které vyplývají z diagnózy a ze zásad ošetřovatelské péče.Druhá část studijního materiálu se věnuje problematice vybraných onemocnění z oblasti dětské hematologie. Přibližuje náročnou problematiku dětských krevních chorob, jejich diagnostiku a léčbu. Z ošetřovatelského pohledu se zaměřuje na nejčastější ošetřovatelské intervence, které vycházejí z jednotlivých fází ošetřovatelského procesu. Naučí studenty základům kritického myšlení, které lze aplikovat v náročné ošetřovatelské praxi. Kapitola je rozdělena na oblast anémií v dětském věku, oblast krvácivých stavů a nejčastějších leukémií v dětské populaci. Jde o velmi rozsáhlou problematiku, tento materiál upozorňuje jen na vybraná onemocnění. Získané vědomosti se musí propojit s medicínským managementem, který bude součástí přednášek lékařů.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory