Vybrané kapitoly z chirurgické propedeutiky
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Vybrané kapitoly z chirurgické propedeutiky
Vybrané kapitoly z chirurgické propedeutiky

Autoři

Mgr. Radka Dzubová

Anotace

Předložený výukový materiál zpracovává vybrané oblasti chirurgických témat, která jsou základem a výstupem pro další studium speciální části předmětů zaměřených na chirurgické řešení jednotlivých onemocnění. Seznamuje s předoperační a pooperační péčí o nemocné. Popisuje jednotlivé operační přístupy využívané v chirurgických oborech. Materiál seznamuje s problematikou nozokomiálních nákaz a jejich prevencí. Zaměřuje se na možnosti využití jednotlivých způsobů anestezie a také popisuje možnosti léčby bolesti v chirurgických oborech. Mezi další vybraná témata byla zařazena také kapitola popisující využití drénů a drenážních systémů. Cílovou skupinou jsou studenti vyšších odborných škol studující zdravotnickou problematiku.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory