Otevřené digitální zdroje

Projekt
Ošetřovatelská péče v interních oborech I
Autor: Mgr. Petra Hoffmannová
Materiál předkládá vybraé kapitoly z oboru vnitřního lékařství, které mají pomoci propojit medicínský management interního oboru s ošetřovatelským. Materiál je rozpracován do dvou dílů – Ošetřovatelská péče v interních oborech I. a II.
První díl zahrnuje kapitoly z kardiologie, pneumologie, gastroenterologie. Kapitoly endokrinologie, nefrologie a problematika akutních stavů jsou ve druhém díle. Materiál je zpracován tak, aby byl student schopen dedukovat podstatu onemocnění z patofyziologie, z procesů, které vzniknou jako přirozená reakce organizmu a ze znalostí, které získal z předchozího studia jiných předmětů nebo z mezipředmětových vztahů.
Jazyk: česky
ZDARMA