Otevřené digitální zdroje

Projekt
Výživa člověka
Autor: Jana Szücs, Markéta Vojtová, Ivana Kadlecová
Výukový materiál Výživa člověka se věnuje nutrici od základů. Seznámíte se se složkami výživy a hodnotami stravy. Nadále jsou zde představeny potřeby výživy dle jednotlivých skupin lidí, dle věku a jiných zákonitostí. Výukový materiál také nastiňuje stravování dle alternativních stylů a etnických a kulturních odlišností. V neposlední řadě se zabývá výživou jako prevencí proti neinfekčním chorobám, dietetikou a parenterální a enterální výživou.
Jazyk: česky
ZDARMA