Otevřené digitální zdroje

Projekt
První pomoc a medicína katastrof
Autor: Mgr. Lisová Světlana, Mgr. Uhrová Jiřina.
Obsahem textu je moderní pojetí poskytování laické první pomoci a fungování jednotného záchranného systému, osvojení vědomostí i návod na praktické zvládnutí dovedností v laické první pomoci, včetně zásad bezpečného chování v situacích obecného ohrožení. Seznamuje studenty všech nelékařských zdravotnických oborů s povinností zdravotnických pracovníků poskytovat neprodleně a účelně laickou první pomoc při stavech ohrožujících zdraví nebo život a zajistit dle situace další odbornou předlékařskou či nemocniční péči.
Jazyk: česky
ZDARMA