Otevřené digitální zdroje

Projekt
Základy veřejného zdravotnictví
Autor: Mgr. Petra Nováková, DiS.
Studijní materiál nabízí různorodý pohled na oblast veřejného zdraví a předkládá informace, které jsou úzce spjaty se zmiňovanou problematikou. Text slouží jako studijní podpora pro získání zásadních faktů o zdraví a nemoci.
Jazyk: česky
ZDARMA