Otevřené digitální zdroje

Projekt
Vliv prostředí na zdraví člověka
Autor:
Okolní prostředí má na zdraví člověka velmi zásadní vliv. Člověk se denně pohybuje v prostředí plném stresu, cestuje do práce a z práce dopravními prostředky, je obklopen okolními vlivy zevního prostředí. Denně se ráno probouzí, psychicky se připravuje na celodenní koloběh pracovních povinností, ať už v zaměstnání či v rodině. To vše má nezastupitelnou roli ve vlivu na chování a jednání člověka v každém okamžiku lidského života.
Jazyk: česky
ZDARMA