Otevřené digitální zdroje

Projekt
Úvod do pravděpodobnosti
Autor: Ing. Jana Vrabcová
Cílem výukového materiálu je jednoduchým způsobem seznámit čtenáře se základy pravděpodobnosti. Vysvětlit na příkladech základní pojmy, které se používají při výpočtech náhodné veličiny a pravděpodobnostních rozdělení.
Jazyk: česky
ZDARMA