Otevřené digitální zdroje

Projekt
Elektrotechnika II
Autor: Ing. Jaroslav Pospíšil
Rozsah výukového materiálu je zaměřen na popis základní problematiky elektrotechniky a orientaci v ní. Obsah kapitol tvoří rozbor a podrobnější popis obvodových prvků a jejich využití v praktické elektrotechnice. Popis elektrotechnické problematiky začíná obecnými definicemi, dále pokračuje odvozením, popisem a vysvětlením základních parametrů. Text je doplněn vzorovými příklady a ukázkami praktických obvodových realizací.
Jazyk: česky
ZDARMA