Otevřené digitální zdroje

Projekt
Zabezpečení rodinných domů 2B
Autor: Petr Hulík, Pavel Zeman
Téma se zabývá technologiemi, které jsou součástí každé aplikace PZTS v rodinném domě. Jsou to řídicí ústředny a jejich příslušenství, vstupní prvky a výstupní prvky. Je zde kladen důraz na poplachovou signalizaci a poplachovou komunikaci. Poplachová komunikace je z bezpečnostního hlediska jednou z nejdůležitějších částí PZTS.
Jazyk: česky
ZDARMA