Otevřené digitální zdroje

Projekt
Transplantologie v ČR
Autor: Mgr. Eliška Čagánková
Žáci se seznámí se základními informacemi o transplantologii. V úvodu je obecný popis transplantací, které se provádí v ČR. Z toho důvodu, že se nejvíce transplantují ledviny, tak větší část práce je zaměřena právě na tuto problematiku, kdy žák je seznámen s komplexní ošetřovatelskou péčí o nemocné po transplantaci ledvin.
Jazyk: česky
ZDARMA