Otevřené digitální zdroje

Projekt
Malé družice
Autor: Petr Ondráček
Výukový materiál se věnuje problematice spojené s vývojem a využíváním perspektivní technologie malých družic a jejich budoucími trendy v různých oblastech aplikací využívajících kosmický prostor a představujících komoditu na kosmickém trhu.
Technologie malých družic provozovaných na nízkých oběžných drahách od 400 do 1200 km umožňuje podstatné snížení finančních nákladů na jejich provoz. To díky malým rozměrům a hmotnostem do 1000 kg, možnosti být vynášené do kosmu jako součást misí velkých družic, zkrácení doby předstartovních testů a délce misí do 3 let, dále používáním běžné produkce pro jejich stavbu a provoz jak družic, tak pozemních stanic. To otevírá dveře participaci malých výrobních podniků, akademických a výzkumných týmů a dalších amatérských zájemců.
Malé družice představují revoluční inovační prvek v celém řetězci od výroby kosmických technologií, prostředků pro vynášení a umisťování družic v kosmu po komunikace, řízení provozu a ochrany před kosmickým odpadem. Ty jsou dnes označovány shrnujícím pojmem „Nový kosmický průmysl“.
Oblast malých družic je svázána s řešením řady témat spojených s technickými a právními nástroji pro regulaci, správou rádiového spektra a zajištění svobodného přístupu pro využívání kosmu, ochrany družic a jejich užitečného nákladu a před znečištěním (kosmickým odpadem).
Předkládaný materiál je zaměřen na poskytnutí základní orientace v širokém souboru témat dotýkajících se problematiky stavby a provozu malých družic, zejména standardu CubeSat na nízkých oběžných drahách. Dále je určen k uplatnění ve výuce na středních školách, k dalšímu univerzitnímu studiu a v praxi.
Jazyk: česky
ZDARMA