Otevřené digitální zdroje

Projekt
Předoperační, intraoperační, pooperační ošetřovatelská péče a pooperační komplikace
Autor: Jaroslava Knapová.
Součástí chirurgického ošetřovatelství jsou intervence zaměřené na péči o pacienta před a po operačním zákroku, tzv. perioperační péči. V jednotlivých obdobích má tato péče svá specifika, která budou blíže specifikována.
Jazyk: česky
ZDARMA