Otevřené digitální zdroje

Projekt
Invazivní vstupy
Autor: Jaroslava Knapová.
Invazivní vstupy jsou nezbytné pro léčbu pacientů. Mohou být spojeny s komplikacemi, souvisejícími s jejich zavedením nebo péčí o ně. Cílem je minimalizace invazivních vstupů, pokud to zdravotní stav pacienta dovolí.
Jazyk: česky
ZDARMA