Otevřené digitální zdroje

Projekt
Stomie
Autor: Jaroslava Knapová.
Výukový materiál doplňuje ostatní odborné materiály, specifikuje detailněji problematiku komplexního přístupu k nemocnému se stomií. Všeobecná sestra v rámci svých kompetencí musí být schopna poskytnout kvalitní ošetřovatelskou péči nemocnému s vyvedenou stomií a rozumět anatomicko-patologické podstatě výkonů spojených se založením stomie.
Jazyk: česky
ZDARMA