Otevřené digitální zdroje

Projekt
Mund- und Zahnkrankheiten, Zahnverletzungen
Autor: Mgr. Kateřina Kočová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných zdravotnických školách. Svým obsahem je zaměřen na obory diplomovaná dentální hygienistka a diplomovaný zubní technik. Je zpracován v souladu s učebním plánem zmiňovaných oborů. Zabývá se zubním plakem a zubním kamenem, které jsou nejvýznamnějšími faktory vzniku zubního kazu a dalších onemocnění v dutině ústní. Hlavní část je věnována onemocněním dutiny ústní a zubů, tj. zubnímu kazu, onemocněním závěsného aparátu a ústní sliznice. Zahrnuje také problematiku zápachu z úst a možnosti jeho odstranění.
Dieses Unterrichtsmaterial ist für den Fachdeutschunterricht an den medizinischen Fachoberschulen bestimmt. Sein Inhalt wird auf Fächer Diplomierte Dentalhygienikerin und Diplomierter Zahntechniker konzentriert. Es wird im Einklang mit dem Lehrplan der erwähnten Fächer ausgearbeitet. Es beschäftigt sich mit der Zahnplaque und dem Zahnstein, die bedeutendste Risikofaktoren für die Zahnkariesentstehung und weitere Erkrankungen in der Mundhöhle sind. Der Hauptteil wird Erkrankungen der Mundhöhle und Zähne gewidmet, d.h. der Zahnkaries, den Erkrankungen des Zahnhalteapparates und der Mundschleimhaut. Es umfasst auch Problematik des Mundgeruches und Möglichkeiten seiner Beseitigung.
Jazyk: německy
ZDARMA