Otevřené digitální zdroje

Projekt
Filozofie v ošetřovatelství
Autor: Mgr. Monika Roučová
Studijní materiál je koncipován jako teoretický základ pro vytvoření hodnotového systému v ošetřovatelství. Uvádí do problematiky filozofie a jejího vztahu k vědě, vědění, hodnocení a jednání. Objasňuje holistické pojetí člověka.
Jazyk: česky
ZDARMA