Otevřené digitální zdroje

Projekt
Laboratorní měření - ELE
Autor: Petr Ženčica
Cílem modulu Laboratorní měření – ELE je seznámit studenty se základními pojmy a souvislostmi v oblasti základů elektrotechnických měření, které jsou přímou praktickou nadstavbou předmětů základů elektrotechniky a elektroniky. Znalosti získané v tomto modulu jsou dále využívány ve vyšších ročnících v odborných modulech.
Jazyk: česky
ZDARMA