Otevřené digitální zdroje

Projekt
Rehabilitační ošetřovatelství
Autor: Mgr. Jaroslava Knapová
Rehabilitační ošetřovatelství je způsob aktivního ošetřování nemocných rozšiřující základní znalosti v oblasti ošetřovatelských postupů. Pozornost je věnována teoretickým a praktickým dovednostem z oboru fyzioterapie, které sestra, v rámci multidisciplinárního týmu, využívá k dosažení podpory zdraví a prevence vzniku komplikací při onemocnění, s cílem zkvalitnit základní péči o pacienta.
Jazyk: česky
ZDARMA