Otevřené digitální zdroje

Projekt
Paliativní péče
Autor: Mgr. Jaroslava Knapová
Paliativní péče je specifikována z pohledu organizační formy a koncepce ošetřovatelské péče o nemocné v terminálním stádiu. Pozornost je věnována spirituálním potřebám nemocných a etickým aspektům paliativní péče.
Jazyk: česky
ZDARMA