Otevřené digitální zdroje

Projekt
Anatomie und Physiologie der Mundhöhle, Zahnfehlstellungen
Autor: Mgr. Kateřina Kočová
Výukový materiál je určen pro výuku odborného německého jazyka na vyšších odborných zdravotnických školách. Svým obsahem je zaměřen na obory diplomovaná dentální hygienistka a diplomovaný zubní technik. Je zpracován v souladu s učebním plánem zmiňovaných oborů. Zabývá se anatomií dutiny ústní, chrupem, popisuje mléčný a trvalý chrup, věnuje se problematice chybného postavení zubů a jejich ošetření.
Dieses Unterrichtsmaterial ist für den Fachdeutschunterricht an den medizinischen Fachoberschulen bestimmt. Sein Inhalt wird auf Fächer Diplomierte Dentalhygienikerin und Diplomierter Zahntechniker konzentriert. Es wird im Einklang mit dem Lehrplan der erwähnten Fächer ausgearbeitet. Es beschäftigt sich mit der Anatomie der Mundhöhle, beschreibt das Milchgebiss und Dauergebiss, widmet sich der Problematik der Zahnfehlstellungen und ihrer Behandlung.
Jazyk: německy
ZDARMA