Otevřené digitální zdroje

Projekt
Německý jazyk 3 - všeobecný (Odb. JN v ekonomické oblasti)
Autor: Alena Formanová
Tento materiál seznamuje čtenáře se základními ekonomickými pojmy, všeobecnou slovní zásobou z oblasti marketingu, a managementu. Dále se zabývá způsoby placení v cestovním ruchu a základy obchodní korespondence podle DIN 5008.
Dieses Material macht die Leser mit den Grundlagen wirtschaftlichen Handelns, Marketings und Managements bekannt. Weiter werden Zahlungsformen im Fremdenverkehr sowie Theorie und sinnvolle Tipps zur Geschäftskorrespondenz nach DIN 5008 genannt.
Jazyk: německy
ZDARMA