Otevřené digitální zdroje

Projekt
Německý jazyk 3 – Vybrané služby CR a jejich reklama
Autor: Alena Formanová
Materiál seznamuje čtenáře s odbornou slovní zásobou z oblasti služeb cestovního ruchu a reklamy. Dieses Material macht die Leser mit dem Fachwortschatz aus dem Bereich Leistungen im Fremdenverkehr und der Werbung bekannt.
Jazyk: německy
ZDARMA